Wspólne działania artystyczne i edukacyjne nauczycieli szkół plastycznych... uczelni artystycznych.

WŁADZE; ZAPCIR

ZARZĄD
Prezes Krystyna Jarczewska
Wiceprezes Ewa Rosiek – Buszko
Sekretarz Leszek Kaczmarczyk
Skarbnik Henryk Kopańczyk
Członek Włodzimierz Ćwir
Członek Marta Kowalska – Wasilczyk

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Maria Piśko
Członek Barbara Markiewicz
Członek Mirosław Rekieć