Wspólne działania artystyczne i edukacyjne nauczycieli szkół plastycznych... uczelni artystycznych.

"CERAMICZNE DIALOGI" Z KRYTYNĄ JARCZEWSKĄ

PRZENIOSĘ TU HISTORIĘ "CERAMICZNYCH DIALOGÓW"
ponieważ strona na Manifo.com przestała funkcjonować.
_______________________


DZIAŁALNOŚĆ ZAPCiR W  UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM:
14.10.2006- Zebranie założycielskie w dniu wernisażu wystawy poplenerowej w
N.Wiśniczu (Zamek Lubomirskich) zatwierdzenie statutu, wybór Zarządu i siedziby
ZAPCiR
Po plenerze odbyło się 5 wystaw z udziałem naszych członków
Zamek w N.Wiśniczu( październik-listopad)
19.01.07- 11.02.07 Muzeum Ziemi Bocheńskiej
grudzień 2006- NCK- Huta Nowa- Maria Piśko ofiarowała swoją pracę dla NCK,
luty 2007- Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej,
kwiecień- maj- 2007- Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,
11.04. 2007- Otwarcie Wystawy Decentrystów i seminarium w Kaliszu- patronat ZAPCiR,
06.06.2007- zakup piecyka laboratoryjnego dla Liceum Plastycznego w N.Wiśniczu
i dla potrzeb plenerów,
czerwiec 2007- 9 Warszawskie Spotkania Ceramiczne ZCP i ZAPCiR,
02.07- 15.07.2007 Plener w N. Wiśniczu.
Rejestracja ZAPCiR w czasie pleneru.
Utworzenie strony internetowej.
09.07.2007 II Walne Zebranie ZAPCiR,
14.07.2007 Przywóz prac z wystawy poplenerowej w Opatówku (z plen.2006 ).
15.10.2007 Wernisaż wystawy po plenerowej w Zamku Lubomirskich.
15.12.2007 Wernisaż wystawy po plenerowej w byłej Fabryce Norblina- (dziś Muzeum
Przemysłu) połączony z aukcją prac na rzecz Ośrodka dla Ociemnialych w Laskach.

Rok 2008
16.02.2008 - Wystawa prac Jacka Szpaka pod patronatem ZAPCiR w Radomiu
17.05.2008 - Noc Muzeów w Warszawie. Kolejna wystawa towarzysząca spektaklowi
wypału Sokoła Dariusza Osinskiego

maj-czerwiec - Transport prac z Warszawy do Opatówka na kolejną wystawę,
21.06.2008 - Współudział w Warszawskich Spotkaniach Ceramicznych,
30.06. -13.07.2008- VII ogólnopolski Plener Ceramiczny w Nowym Wiśniczu,
sierpień 2008 - Wystawa w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku (prace z pleneru 2007),
11.08 - 21.08.2008 - I Ogólnopolski Plener Ceramiczny w Kaflarni – Zduny,
18.08.2008 - Zebranie członków ZAPCiR,
październik- Wystawa po plenerowa w Zamku Lubomirskich - N.Wiśnicz,
18.10.2008 - Seminarium dla nauczycieli ceramiki. Wykład i pokaz wypału raku w
wykonaniu Darka Osińskiego i Andrzeja Mędrka,
- walne zebranie stowarzyszenia ZAPCiR w Zdunach .
grudzień - Wystawa po plenerowa w "Galerii u Jaksy" w Miechowie.

Rok 2009
07.02.2009 - Rozstrzygnięcie konkursu poświęconego twórczości Zbigniewa Herberta
pt.Struny Światła, oraz wernisaż prac konkursowych w Miejskiej Galerii
Sztuki w Zakopanem. W jury uczestniczyli; Włodzimierz Ćwir i K. Jarczewska.
1 nagrodę zdobyła Marta Wasilczyk.
czerwiec 2009 - V Warszawskie Spotkania Ceramiczne. Pomoc Marii Piśko w organizacji
imprezy a K.Jarczewska wygłosiła prelekcję pt.: Tradycja i współczesność w
oparciu o prace archiwalne uczniów Lic. Plastycznego w N. Wiśniczu
(prezentacja elektroniczna).
26.06.2009 - Wernisaż wystawy prac z ubiegłorocznego pleneru - Muzeum Hist. Przemysłu w Opatówku
lipiec 2009 - VIII Ogólnopolski Plener Ceramiczny dla nauczycieli w N. Wiśniczu

CERAMICZNE DIALOGI.
08.07.2009 - Walne Zebranie ZAPCiR. Przyjęcie 2 członków do ZAPCiR
15.10.2009 - Wystawa po plenerowa w Nowym Wiśniczu
08.12.2009 - Wystawa Ceramiczne Dialogi w Miejskiej Bibliotece Publicznej w LimanowejRok 2010

03.01.2010 - Wernisaż wystawy po plenerowej w CPK Warszawa Praga Południe
- Darowizna pracy plenerowej Elizy Raich dla CPK.
12.06. 2010 - VI Warszawskie Spotkania Ceramiczne - Warszawa Praga Południe.
Wykłady : Marty Wasilczyk a Krystyna Jarczewska przeprowadziła zajęcia
ceramiczne z dziećmi.
29.06. - 11.07.2010 - IX Ogólnopolski Plener Ceramiczny dla Nauczycieli w Cieszynie.
Organizatorzy: ZAPCiR i Uniwersytet Śląski w Cieszynie
06.07.2010 - Zebranie członków ZAPCiR w Cieszynie.
15.07.2010 - Międzynarodowy Plener Ceramiczny na Zawodziu- średniowiecznej osadzie sierpień
2010 - Międzynarodowy Plener Ceramiczny w kaflarni w Zdunach.
24.09. 2010 - Wystawa po plenerowa w Cieszynie
07.02.2011 - Rozstrzygnięcie konkursu pt.: Sonata Ceramiczna i wernisaż wystawy ceramicznej.
Ufundowanie nagrody dla uczniów pracowni ceramicznej Grażyny Bielskiej
w Liceum Plastycznym w Zakopanem. W jury uczestniczyła członek ZAPCiR Krystyna Jarczewska.

Nagrodę wiodącą otrzymała Marta Wasilczyk.
11.03.2010 - Pożegnanie członkini ZAPCiR, artystki rzeźbiarki w Liceum Plastycznym
im. Kenara w Zakopanem ś.p. Grażyny Bielskiej- Kozakiewicz.

Rok 2011
04.03.2011 - Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów Świat wokół mnie- ufundowanie Nagród.
maj 2011 - udział Marii Piśko i Marty Wasilczyk w Majówce Artystycznej
Grupy Złota Linia” w Warszawie
czerwiec 2011 - Udział członków ZAPCiR w WSC i w wystawie na wodzie.
lipiec 2011 - Ogólnopolski Plener Ceramiczny dla Nauczycieli.
- Zajęcie stanowiska członków ZAPCiR w sprawie M. Sęczawy z Zamościa.
sierpień 2011 - Międzynarodowy Plener ceramiczny w Zdunach.
22.10.2011 - Wystawa po plenerowa z N. Wiśnicza i Cieszyna w Zamku Lubomirskich
w Nowym Wiśniczu
- Wystawa po plenerze w Zdunach.
19.01.2012 - Wystawa po plenerowa w Limanowej ( udział członków ZAPCiR)

Rok 2012
marzec 2012- Na prośbę dyrekcji Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu objęliśmy
patronatem organizację Ponadregionalnego Przeglądu Szkół Artystycznych,
użyczając szkole konta dla przyjęcia dofinansowania imprezy przez CEA, w
związku z dyrektywami Ministerstwa według, których szkoły mogą
otrzymać pieniądze tylko za pośrednictwem fundacji lub stowarzyszeń.
21.03.2012 - Zakup płyty do pieca ceramicznego w Lic. Plast. N.Wiśnicz.
(kwota sponsorowana)
02.07 - 13.07 2012- II Ogólnopolski Plener Ceramiczny w Cieszynie.

Prezes ZAPCiR Krystyna Jarczewska
__________________________________

CERAMICZNE DIALOGI - HISTORIA

1999 – I Seminarium i prezentacja prac ceramicznych nauczycieli i uczniów na Zamku
Lubomirskich w Nowym Wiśniczu,
2000 – czerwiec – październik, Wystawa Ceramicznych Prac Nauczycieli Liceów Plastycznych „Spotkanie na Zamku” w Nowym Wiśniczu,
                           2001 – lipiec Międzynarodowy Plener Ceramiczny w Nowym Wiśniczu,
200 2 – kwiecień „Ceramiczne Dialogi’ prezentacja w Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” w Myślenicach,
2002 – 1.07 – 14.07 „Ceramiczne Dialogi’ II Plener Ceramiczny dla Nauczycieli Liceów Sztuk Plastycznych
2002 – 19.10 prezentacja prac w Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu,
w Bochni,
luty w Galerii „Na Piętrze” w Zabierzowie,
2004- „Ceramiczne Dialogi’ plener ceramiczny nauczycieli i prezentacja prac, można już te prace zobaczyć na koncie Google pod adresem;
http://tiny.pl/h7wl9
w albumie pt. „Z Krystyny Archiwum”,
2005 – 20.02 – 19.03 „Ceramiczne Dialogi’ w Muzeum im. Stanisława Fiszera w Bochni,
2005 - „Ceramiczne Dialogi’ plener ceramiczny nauczycieli i prezentacja prac w Sali Balowej Zamku Lubomirskich, http://tiny.pl/h7wl9
2005 – 15.10 -24.11 „Ceramiczne Dialogi’ prezentacja prac w Sali Balowej Zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu,
2006 – 19.01-11.02 „Ceramiczne Dialogi” w Muzeum im. Stanisława Fiszera w Bochni,
2006 - „Ceramiczne Dialogi’ plener ceramiczny nauczycieli i prezentacja prac na wystawach w Nowym Wiśniczu, w tym samym albumie w internecie; http://tiny.plh7wl9
 2006 – 25.11 -20.12 „Ceramiczne Dialogi’ w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie,
2006 - 14-10- pierwsze spotkanie założycielskie Stowarzyszania Związku Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby po otwarciu wystawy poplenerowej na Zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu, http://tiny.pl/h7wl9
2007 - 29.03.rejestracja Stowarzyszenia Związek Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia,
2007 - „Ceramiczne Dialogi’ plener ceramiczny nauczycieli i prezentacja prac, jeszcze w tym albumie; http://tiny.pl/h7wl9,
2008 - 15.02. „Ceramiczne Dialogi z Jackiem Michałem Szpakiem” w Radomiu,
2008 - „Ceramiczne Dialogi’ plener ceramiczny nauczycieli i prezentacja prac w Nowym Wiśniczu; http://tiny.pl/h7wnq
 i tu otwarcie wystawy na zamku;
tp://tiny.pl/hq482
2009 – 16.01 otwarcie wystawy „Ceramiczne Dialogi” w Miechowie w Galerii u Jaksy; http://tiny.pl/v22l
2009 - „Ceramiczne Dialogi’ plener ceramiczny nauczycieli i prezentacja prac w Nowym Wiśniczu; http://tiny.pl/hh71n

 i wystawa http://tiny.pl/hq482
2009 – grudzień „Ceramiczne Dialogi’ w Miejskiej Bibliotece w Limanowej,
2010 – 03.01 „ Ceramiczne Dialogi” w Centrum Promocji Kultury Praga –Południe
w Warszawie; http://tiny.pl/hmm7c
Krystyny http://tiny.pl/hmmwp
Krzyśka http://tiny.pl/hmtq4
_________________________________

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz